НАДЗОР И ИЗВЕДБА НА ЕНТЕРИЕР

Доколку ја одберете услугата надзор и изведба на ентериер, нашиот тим обезбедува потполна контрола на изведувачите и мајсторите кои извршуваат завршни работи во вашиот простор. 

НАШИОТ ТИМ СОСТАВЕН ОД ЕКСПЕРТИ ВРШИ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ВО СИТЕ ФАЗИ НА ЗАВРШНИТЕ РАБОТИ. 

Доколку немате време за константна исцрпувачка комуникација со вашите изведувачи, чести посети на терен, координирање на различни екипи, контрола на квалитет, тогаш услугата надзор и изведба на ентериер ќе биде многу корисна за Вас.

Рокот за изведба на проект варира.

ПРОЦЕС НА РАБОТА

01
СЕЛЕКЦИЈА НА ИЗВЕДУВАЧИ

Селектирање на потенцијални изведувачи преку анализирање и компарација на цени.

02
СОБИРАЊЕ ПОНУДИ

Собирање на најдобрите понуди за изведба на завршни работи, во зависност од квалитетот и роковите за изведба.

03
СЛЕДЕЊЕ И НАДЗОР

Континуирана контрола на роковите од изведувачите во зависност од нивната работа, заради задржување на договорени рокови со последователни изведувачи. 

04
КОНТРОЛА НА ИСПОРАКИ

Формирање на распоред на достава на материјали, бела техника и други продукти во објектот. 

05
РАСПОРЕД НА РАБОТА

Развивање на добро организиран распоред на работа заснован на надзор на изведувачите. Константна контрола и координација помеѓу различните екипи на терен, се со цел да се запазат сите детали од проектот.

06
ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОК

Константно спроведување на информации до инвеститорот за текот на работата.

НАШИОТ ТИМ НЕМА ДА ВЕ ОСТАВИ САМО СО АЛБУМ СО СЛИКИ – НИЕ ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ ВО СЕКОЈА ФАЗА НА ПРОЕКТОТ

Ние ги имаме сите алатки, искуството и вештините да се фокусираме на најдобриот резултат за Вас.

Повеќе проекти изведени од нашето студио тука.